create your own website

© Copyright 2017 Mobirise - All Rights Reserved

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παρακάτω υπάρχουν μαρτυρίες από άτομα που έχουν πειραματιστεί με τη συσκευή Theraphi. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε παρόμοια αποτελέσματα. Επί του παρόντος, η συσκευή Theraphi προορίζεται αποκλειστικά για πειραματική χρήση. Δεν κάνει διάγνωση ούτε θεραπεύει ασθένειες. Στο εγγύς μέλλον θα αρχίσουμε κλινικές δοκιμές.

71 year old woman who had Theraphi sessions over 17
A 71 year old woman who has had many Theraphi sessions over the last 17 months for a large variety of health challenges. Two challenges coincided at the same time…the loss of her husband causing emotional shock and trauma and a brain surgery the day following her husband’s passing. Her life became a physically painful and emotionally devastating existence. After several weeks of sessions, the shock lifted and she was finally able to begin the healing process of both challenges. The TheraPhi has a definitive beneficial effect on physical and emotional shock. This same woman had no sense of smell (or taste) for over 35 years, which she did not communicate as she was focusing on the previous mentioned health concerns. She had had an scan… ...Read More

 

Kali Huber - Theraphi and lymes

Amazing results for my lyme. I was recently diagnosed with lyme disease. I have my own cleaning business and not made of money. The pain in my hands was so bad i couldnt get myself dressed on some mornings. My depression, anxiety lead to constant suicide thoughts. I lost 12 lbs in a week. My vision and memory was extremely foggy. I was given antibiotics that only killed my gut. I was losing everything ive ever worked hard for. Im a single mom of a type 1 diabetic son and another son , and here i am....i cant work and now treatment has me broke. A friend of mine purchased a theraphi and is trying to get people to try it. Well i jumped at the chance. Day 1 i noticed such an incredible change. Ive only been doing this for a week now. I do… ...Read More Group

Jewely

Work with Jewely I’m feeling so energized, uplifted and inspired from today’s group Theraphi healing circle . It seems like every time this event brings up new ideas on how this amazing piece of technology can be interacted with. The feedback from participants makes me hold high hopes for potential breakthroughs and findings we may see in our lifetime from the new revolutionary technologies such as theraphi.

The Theraphi system uses longitudinal EM waves and time-polarized EM waves that penetrate every cell and atomic nucleus in the body. The fact that such signals can effect and possibly reverse cellular illness of the body has been proven by Priore and is in the French scientific literature. The electrodynamics that results from this…

Bill Been

Bill Been getting very positive results with the Theraphi unit. I have personally experienced increased mental acuity and increased energy. My wife reports the same. Additionally her blood pressure was 182 over 104 before the treatments. Now, after 6 or seven treatments is now 150 over 88. A significant drop. Other aches and pains that I have had all over my body after 30 years of Hockey, pounding moguls and all of life's general failed adventures have pretty much totally disappeared! Victor Twenty four years of nagging pain in my foot is gone. This device not only healed chronic pain, it also sorted out my mind. Stress vaporized as tingles flowed through my body. I could feel my mind expanding. Jerry I have lost weight, about 30 pounds, but more, my body fat percentage has fallen to 18% in the process from 25%. My fasting blood sugar is 72, BP is 118/74 (was 140/96), my cholesterol has always been low--169 last week, but more than that the Oxidized LDL (the really bad cholesterol) has dropped to very low levels reflecting a decreased risk of heart disease (runs I my family). My prostate complaints, being 67 years old, are common for men my age, have all but disappeared. I have slept through the last several weeks without having to get up to use the bathroom, and this is a major thing for us older folks Lori I have noticed no cravings for cigarettes (was pack a day smoker) I have noticed the neuropathy in hands is gone, I can now feel my hands. My left foot seems less inverted and I am able to walk around without my crutches. There is less need for walking assistance when my braces are off my legs. Weight loss (my clothes are much looser) Karin It was still nothing short of a miraculous experience to have a more or less septic arthritic hip improve about 60% in the first 3 minutes. It is still improving and I have been pain free for the first time in 4 years… not to mention the happy bubble – the future of humanity is suddenly looking so bright! Brie I have more energy and clearer thoughts. I feel more centered, calmer and in a state of bliss. In the past cold damp weather sent my body into shock and I experienced significant pain and discomfort. This last cold snap however hardly affected my body… or my mental state.

Jillian

My vision is pretty poor. I’ve been wearing glasses since the 4th grade. Had an eye exam today and I wasn’t seeing as well after putting my contact lenses in because my vision actually improved! I’m so in awe right now! The only thing I can attribute it to right now is Theraphi. Can’t wait to have another session! Claire My boy has hyper mobility which means he is double jointed. After sessions in the Theraphi, we came home and the very next day he walked 10 steps from me to his nanny! We couldn’t believe it! Then he continued to walk back and forth.

Suzanna

I eased into the plasma field like moving into warm water. I felt a crescendo of pressure in the head and the injured neck area. I felt many old emotional issues being purged as they came up like weeds being plucked out of the garden of my mind.

Jason

I have traveled to the feet of many great masters, I have trekked through the Himalayan Kingdom of Bhutan meeting the great Sages, I have walked through the heart of hell and back seeking what the Theraphi was able to do in the first two sessions! I looked into my own eyes and saw a clarity I hadn’t seen in years.

 Margaret

Margaret I’m happy to say I just returned from a three day experience of the Theraphi. What a powerful and absolutely pronominal experience! It far exceeded my expectations. William The hip pains and various joint pains that had also been bothering me disappeared and have not yet returned. In this period of stress I was also waking every two hours with the urge to urinate. This has been reduced to getting up once in the night and my sleep is more peaceful. Alexi Pressure around my eyes and the back of my head were alleviated. My head feels lighter, clearer. The quality of my sleep improved after a few sessions. Calmer nerves… I feel quieter inside! Kerry Tinnitus… the ringing in my right ear diminishes 85% immediately after a Theraphi session. Each consecutive session 20% accumulative improvement maintained..

more testimonials HERE

Αγορά

Η αγορά και η χρήση του εξοπλισμού πλάσματος, Theraphi, θα επιτρέψει σε διάφορους τομείς και χώρους που σχετίζονται με την υγεία, όπως νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα ομορφιάς και μεμονωμένα άτομα, να έχουν στη διάθεσή τους μια προσιτή θεραπευτική τεχνολογία.

Παρουσίαση με τον εφευρέτη Paul Harris στη Νέα Υόρκη 2017

Διεύθυνση

Ν. Ψυχικό
Αθήνα 15561
Επικοινωνία

Συνδέσεις

info@healing-architecture.com
T. +30 694 549 1088             

Links
Νομική Σημείωση
Healing Architecture